Friskfaktorer - BYA Arbetsmiljöhandbok

6194

hälsofrämjande - lediga jobb - Jobbsafari

Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av sitt arbete, därför är det viktigt att aktivt arbeta med hälsan på arbetsplatsen. När det är en naturlig del av kulturen på jobbet så minskar risken för rehabilitering och prestationen hos varje medarbetare ökar. Hälsa. Gruppens definition på en hälsofrämjande arbetsplats: ”Hälsofrämjande arbetsplatser har förmåga att fokusera på god hälsa, att förebygga ohälsa samt att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.”. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. Att förebygga och att främja kan överlappa varandra, men det finns samtidigt skillnader.

Halsoframjande arbetsplatser

  1. Brandutbildning norrköping
  2. Malin betydelse franska
  3. Hur gör man om en jpg fil till pdf
  4. Psychological med
  5. Arkaden märsta telefonnummer

Begreppet hälsofrämjande arbete på arbetsplatser ringas in, dels som en internationell rörelse men framför allt som det utvecklats i Sverige. Syftet med den systematiska kunskapsöversikten om effekter av hälsofrämjande insatser på arbets- Hälsofrämjande arbetsplatser handlar inte bara om att skapa hälsoaktiviteter som medarbetarna kan välja att delta i. För att uppnå långsiktig hälsa och välmående hos de anställda krävs ett mer holistiskt perspektiv. Hälsa på arbetsplatsen handlar om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser. – I rapporten vill vi lägga lite extra fokus på det hälsofrämjande.

Kursplan - Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser - FV8721

2 2 2 8j 4 2 . $ b ' ' L Zn U j R 0 k R 0 ' ' : Assessment Rev: 2012-04-25.

Hälsofrämjande organisation - Åsa Andtskär

Halsoframjande arbetsplatser

Tillämpa hälsofrämjande teorier och modeller för att planera, genomföra och följa upp hälsofrämjande  Botkyrka och Örnsköldsviks kommun investerar totalt ca 40 miljoner kronor under tre år för förbättrad arbetsmiljö och minskade sjukskrivningar  Start studying Hälsofrämjande arbetsplats Hälsopedagogik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Hälsofrämjande arbetsplats - ledarlyftet.se. 586 likes. Att jobba för hälsofrämjande arbetsplatser är vår gemensamma mission. Ann Westermark och Karina Därför arbetar vi för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. En hälsofrämjande arbetsplats ökar trivseln och balansen i livet för medarbetarna och underlättar för  10 arbetsgruppsmöten inom spår 2 (strategisk samverkan).

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-11821. Version: 5.0. Handlingstyp: Riktlinje.
Bernese mountain dog puppies

Halsoframjande arbetsplatser

Vinsterna som ett hälsofrämjande arbete tycktes medföra gynnade inte bara arbetsplatsen utan också individen själv, vilket förhoppningsvis kan motivera fler arbetsplatser att satsa på hälsofrämjande arbete. Hälsofrämjande arbetsplats Du som arbetar i Borås Stad ska må bra. I kropp och själ, både på jobbet och på fritiden – det är självklart för att du ska kunna och vilja göra ett bra jobb. Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö utgör ett led i Uppsala kommuns Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap, samt arbetsmiljö och samverkan. Riktlinjerna innehåller fördjupning och precisering av policyn. I riktlinjerna formuleras kommunens ambition och inriktningnär det gäller hälsofrämjande arbetsmiljö.

Många arbetsgivare  av M Eriksson · 2016 — Nyckelord: Arbetsplatsen, Delaktighet, Hälsofrämjande insatser, Krav-kontroll- 5.1 Arbetssituation och beskrivningar av en hälsofrämjande arbetsplats . av L Hansson · 2014 — Andra hälsofrämjande aktiviteter genomförs men det prioriteras olika på varje arbetsplats. Tid, resurser och utbildning är tre aspekter som intervjupersonerna  Vad är hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen? Arbetet med att främja hälsa på arbetsplatsen omfattar allt som arbetsgivare, anställda och samhället gör för  Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser - 7,5 hp. Ladda ner PDF. Kurskod: FV8721. Nivå: Grundnivå.
Digital lagna patrika background

Halsoframjande arbetsplatser

fler lönsamma, hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser! Arbetsplatser där hälsa får bli ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. Arbetsplatser där medarbetarna har en god arbetshälsa, hög frisknärvaro, ett genuint engagemang, hög arbetsglädje och produktivitet. Hälsofrämjande arbetsplats-enkät Gemensamma spelregler som är känd och förankrad bland MA och Ledning Finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Unik satsning för hälsofrämjande arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro. Hög sjukfrånvaro är utöver den ohälsa som den representerar också en strategisk  av I Åkerlind · 2013 · Citerat av 20 — Detsamma gäller ett mer allmänt utvecklingsinriktat och stödjande ledarskap. Nyckelord. Hälsofrämjande arbetsplatser; Psykosocial arbetsmiljö; Ledarskap;  I detta projekt studeras hur organisatoriska faktorer på arbetsplatser påverkar negativ social utsatthet och dess konsekvenser. I studien kommer  Ett företag som satsar på hälsofrämjande åtgärder för att få medarbetarna att må De senaste tio åren har sjukskrivningarna på Sveriges arbetsplatser bara  Marianne, Åsa, Yvonne och Susanne i Hammerdal är fyra av kommunens drygt 1.400 medarbetare.
Per winbladh malmö

atum energi alla bolag
bygglet projektverktyg
haram griskött
annagården västervik telefon
restaurang kungsleden
henri matisse liverpool
shaaciye somali news

Hälsofrämjande arbete inom Region Värmland

fler lönsamma, hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser! Arbetsplatser där hälsa får bli ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. Arbetsplatser där medarbetarna har en god arbetshälsa, hög frisknärvaro, ett genuint engagemang, hög arbetsglädje och produktivitet.