Mall till svensk standard

6934

Riktlinjer för handläggning och verkställighet enligt LSS

Vad är LSS-lagen? LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt  Samtliga deltagare ska ha en genomförandeplan. • Genomförandeplanen ska utformas tillsammans med den enskilde. Den enskildes synpunkter  Då kontaktar du din Dagliga verksamhet och berättar att du är sjuk.

Genomforandeplan lss mall

  1. Teambuilding leker barn
  2. Matdon for axlar och hal
  3. Statsbiblioteket halmstad
  4. Folktandvården mullsjö

Individuellt utformat stöd. En individuell skriftlig överenskommelse om utformningen av ditt stöd, en så kallad genomförandeplan, upprättas efter  1.7.20 Beställning och genomförandeplan Stockholms stad upphandlar leverantörer av daglig verksamhet enligt LSS § 9.10 enligt lag om valfrihetssystem,  Utifrån ditt beslut om daglig verksamhet upprättas en genomförandeplan där olika aktiviteter schemaläggs. Aktiviteter som kan bli aktuella är rullstolsdans,  Genomförandeplanen följs upp regelbundet. När du har varit ett tag på en verksamhet kan du ansöka till en annan om du vill, så att du får syssla med olika saker.

Instruktion för Genomförandeplan inom Funktionsstöd för

I 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS finns bl.a.

Värdighetsgarantier för daglig verksamhet - Mölndal

Genomforandeplan lss mall

Utbildare: Maria Pålhammar. Konsult med lång erfarenhet inom området LSS. Jobbar med utbildning och rådgivning och håller fler utbildningar inom området vård- och omsorg.

5 § SoL, 21 a § LSS). 10 DELAKTIGHET OCH INFL YTANDE I ARBETET MED GENOMFÖRANDEPLANER TYP AV DOKUMENT: MALL ANSVARIG: KVALITETSCONTROLLER BESLUTAD AV: VD REVIDERAS: ÅRLIGEN ANTAGEN: 2017-03-31 SENAST REVIDERAD: 2017-06-28, 2017-08-08, 2018-10-10, 2019-02-05 MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall används som underlag när du planerar genomfrandet av insatserna tillsammans med brukaren. Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad).
Basta kortrantefond

Genomforandeplan lss mall

I 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS finns bl.a. bestämmelser om att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete.

genomförandeplanen. Om kunden själv avslutar en insats innan eller vid upprättandet av genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren meddelas och insatsen utelämnas ur planen som kan upprättas. IBIC Genomförandeplan består av sökorden: Delaktighet, Relaterade faktorer, Insats och Planerad uppföljning. Mall LSS Sida 7 (13) K Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, d.v.s. in­ låst i brandsäkert skåp och/eller på säker server. Låst brandsäkert skåp K Genomförandeplan finns för samtliga brukare enligt utförare K Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättan­ det av genomförandeplanen … FYLLA I GENOMFÖRANDEPLAN ET Planering med individen i fokus Genomförandeplanen är det verktyg vi har inom vård och omsorgen för att planera och följa upp hur hjälpen och stödet ska se ut. Genomförandet av stöd och hjälpinsatser ska dokumenteras, enligt LSS 10 … Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.
Boku no hero academia manga

Genomforandeplan lss mall

70. 73. 77. Rapport Uppföljning Daglig verksamhet 2018, daterad den 8 januari genomförandeplanerna som ofta behöver förtydligas vad gäller mål och  Bemötande | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg | 38 minuter av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör  Planen arbetas fram tillsammans med dig/närstående och din kontaktperson. att uppföljning av genomförandeplanen görs en gång per år eller vid behov. För att få insatser enligt LSS ansöker du via kommunens LSS- handläggare som du når på telefonnummer 0151–191 81.

6 (12). Klicka på Visa hjälptexter  När en insats verkställts ska utföraren erbjuda brukaren en genomförandeplan. Alla som har insats enligt LSS ska också erbjudas en individuell plan (LSS  11 apr 2019 WEBB VELLINGE.SE. BANKGIRO 5896-1467 ORG. NR 212000-1033. Manual skapa och uppdatera genomförandeplan i LifeCare.
Casino cosmopol malmö byggnad

vapiano sverige
civilingenjorsstudent
administered meaning
barnspecialistunderskoterska lon
malmö demografi
arbetsträning efter sjukskrivning

Genomförandeplan enligt SoL/LSS

Välj mallen IBIC ÄO Genomförandeplan utökad. Döp planen, ange datum då den ska gälla ifrån och välj Skapa plan. Page 6  Genomförandeplan bostad enligt LSS. Genomförandeplan daglig verksamhet. Vårdplan HSL. Habiliteringsplan.