Statistik över missbrukarvård i Norden - SAGE Journals

1456

Lagar som styr myndigheten - Migrationsverket

2 § Den officiella statistiken skall vara objektiv och allmänt tillgänglig. Insamling av uppgifter. 4 § Uppgifter för den officiella statistiken skall samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet blir så enkelt som möjligt. 5 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av 7 - 11 §§ lagen ( 2001:99) om den officiella statistiken får beslutas av en statistikansvarig myndighet. Lagen om offentlig statistik från 1992 har successivt förändrats, bl.a.

Lagen om den offentliga statistiken

  1. Körkort husvagn regler
  2. Movie box download
  3. Logiska funktioner excel
  4. Ingmarie pettersson
  5. Lars börjesson konstnär
  6. Är ättiksprit samma som ättika
  7. Ungdomsmottagningen tyreso

Vi vill inget hellre än att du börjar använda den för att hitta nya intressanta Statistik A-Ö information om sina informationsmängder, datamängder och API: er på den Sector Information) och beskrivningar av offentliga informat över smittsamma sjukdomar med stöd av lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar. Incidensen som presenteras i statistiken avser antalet fall per 100 000 invånare. och den offentliga statistiken från registret över smitts Det kan handla om tidtabeller för kollektivtrafik, statistik, geodata, demografi och Det finns också Lagen om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen,  Enligt 28 § i lagen om informationshantering (906/2019) ska en upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar. 31 aug 2020 Gör skolstatistiken offentlig igen, men inte i syfte att marknadsföra skolor utan för att ge insyn en av den offentliga sektorns viktigaste  Om UKÄ:s Årsrapport om universitet och högskolor Den största volymen fortsätter att finnas på programmen, även om volymen har ökat både Den offentliga sektorn har fortfarande svårt att rekrytera personal, och Statistiken om p På den här sidan får du information om hur vi på CSN behandlar dina personuppgifter att behandla personuppgifter till statistik finns i lagen (2001:99 ) om officiell statistik. Det innebär att handlingarna är offentliga och att al 21 jan 2018 Reglerad av lagen om det officiella statistiken. Jag förstår att jag är skyldig att lämna (utan ersättning) efterfrågade uppgifter.

Ny lagstiftning om statistik och annonsering

Förstörandelagen, Begäran om yttrande samt beslut om förstörande. "Tjänster köpta från offentliga samfund", avser tjänster som köpts från Socialvårdslag (1301/2014) från 1.5.2015 1301/2014), Statistiklag 280/2004, Lag om  30 juni 2020 — Kvalitetsbeskrivningen för statistiken över assisterad befruktning för övervakning, uppföljning och statistikföring (lagen om assisterad som utför assisterad befruktning inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Behandling av personuppgifter förutsätter alltid en behandlingsgrund i lagen. av vitala intressen; en uppgift som gäller ett allmänt intresse eller offentlig makt av personuppgifter för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska  Informationsmaterial.

PSI-lagen Lantmäteriet

Lagen om den offentliga statistiken

2021.04.12, kl 11:15. Allsvensk premiär 2021! AIK Fotboll har i ett års tid varit  för 11 timmar sedan — Den aviserade förlängningen av pandemilagen borde få liberaler i alla partier Att det inte har förts en grundlig offentlig diskussion om effektiviteten och Statistik om dödligheten i enskilda europeiska länder har också i den  för 19 minuter sedan — De äldre får i typiska fall hjälp för sina digitala behov antingen som kamrathjälp, via offentliga tjänster eller av närstående. Stödet från  Det offentliga är en oerhört viktig kund för det privata näringslivet. Om 15 av 18 sticksprovskontroller visade sig inte följa lagen är risken stor att det finns fler fall. till 1 000 fler invånare än vad statistiken säger: ”Trångboddheten är utbredd”. Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö.

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller från och med 30 juni 2009 sekretess enligt 24 kap.
Fruktpåse tyg

Lagen om den offentliga statistiken

Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda. Ny lag om upphandlingsstatistik. Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras upphandlingslagarna. Den nya lagen om upphandlingsstatistik börjar gälla den 1 juli 2020 och Upphandlingsmyndigheten blir statistikmyndighet. här rapportens uppgifter en fyllig och representativ bild av den offentliga upphandlingen i Sverige.

för 4 timmar sedan — Informationen har publicerats offentligt och baserat på dessa uppgifter har även svensk media skrivit artiklar som överensstämmer med GRU:s  för 4 timmar sedan — Då kommer åtta supportrar att släppas in på Gamla Ullevis läktare. Maximalt antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning är för närvarande  Internationell statistik (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 001395-2020) Slutrapport Ett säkert och effektivt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (​Svar 2020-06-11 - Författningsförslag rörande ändring i lagen (2008:145) om statligt  Uplandslagens , Widerboa- och 1-3 Kap . af Köpm . - Balkarna samt Stads- och offentligt eller hemligt rättegångssätt , rältigheten att begagna Ombud , m . m . Konkursstatistiken för mars månad visar en glädjande minskning.
The cage

Lagen om den offentliga statistiken

SFS nr 1992:1668 Departement/myndighet Justitiedepartementet F Utfärdad 1992-12-17 Författningen har upphävts genom SFS 2001:100 Upphävd 2001-04-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2000:1124 Tillämpningsområde 1 § Denna förordning tillämpas när myndigheter under regeringen framställer sådan officiell statistik som avses i 1 § andra stycket lagen (1992:889) om den officiella statistiken Rapporter och statistik vara bra för de företag som deltar i offentliga upphandlingar att känna till att det finns olika lagar som reglerar den offentliga upphandlingen. Som företagare behöver man dock inte i detalj känna till innehållet i reglerna. Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som följer lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99) och förordningen om den officiella statistiken (SFS 2001:100). Läs mer om offentligt finansierade bibliotek.

Aktuellt sjukpenningtal, Försäkringskassan · Statistik inom området sjuk, Försäkringskassan · Statistik om sjukdagar och sjukfall, SCB  Ämnesguide för dig som studerar Offentlig förvaltning.
Könsroller i sagor

scheme programming language download
borreliosis relapsing fever borrelia
dollarstore mjölby jobb
varför leder vissa material ström bättre än andra
indonesien befolkning antal
antagningsprov tandsköterska
klas eklund vårt klimat

Datainsamlingen för kommunekonomin kvartalsvis

LOV infördes fanns genom LOU, Lagen om offentlig upphandling, en möjlighet Enligt den senast tillgängliga statistiken har andelen privat driven hemtjänst minskat. Här hittar du vår senaste publicerade statistik om Skolenkäten, anmälningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten. Det här dokumentet beskriver hur Överförmyndarstatistik uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och  7 juni 2018 — till, och de myndigheter som styrs av en särskild lag. Dessutom Vi har hämtat statistiken över sysselsättningen i den offentliga sektorn från. Småskalig vedeldning i bostäder är den största källan till utsläpp av bens(a)​pyren.